ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (1) 7, 123-137

ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ


Елдин Добарџић

Резиме:  Овај рад истражује природу и обим интеракција између српског тржишта капитала и изабраних регионалних и развијених тржишта капитала. Користећи најновије податке са одговарајућих индекса берзи који обухвата период 2005-2009. година, тржишне међузависности ће се мерити покретањем крос-корелационих тестова. Резултати показују статистички значајне корелације између српског и немачког тржишта капитала, као и словеначког и хрватског тржишта капитала. Пре свих, највећи коефицијент корелације је добијен између повраћаја на акције у Србији и Немачкој. Пронађени су докази о постојању двосмерне каузалности између српског, хрватског и словеначког тржишта. Такође, рад је пронашао постојање једносмерне каузалности усмерене од маџарског и немачког тржишта ка српском тржишту капитала.

Кључне речи:  анализа временских серија; корелација; правичност индекс; међузависност

ПДФ датотека чланка: ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ