ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (1) 1, 1-20

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА


Данијела Јаћимовић, Предраг Бјелић, Иван Марковић

Резиме:   Скорашњи привредни пад је значајно утицао на стабилност националних привреда Западног Балкана. Овај рад има за циљ да укаже на утицај светске економске кризе на земље Западног Балкана, са посебним освртом на њихову спољну трговину и токове инвестиција са светом. Будући да је овај регион блиско економски повезан са Европском унијом, криза се пренела на регион веома брзо кроз смањење извоза земаља региона на тржиште ЕУ и кроз пад улазних токова инвестиција у земље Западног Балкана. Земље Западног Балкана имају низак ниво међународне конкурентности на европском и светском тржишту, а светска економска криза је још више погоршала њихову конкурентност. Током кризе све земље региона Западног Балкана су се нашле у неповољној позицији, услед пада страних директних инвестиција и смањење извоза. Рад ће истражити и утицај промена у приливима страних директних инвестиција, пре и после кризе, на стање конкурентности земаља региона.

Кључне речи:  СДИ; конкурентност; трговина; привредни раст

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА