ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 3, 29-39

ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ


Раденко Милојевић, Марија Анђелковић Пешић

Резиме:  Циљ овог рада јесте упознавање са моделима пословне изврсности и филозофије на којој се заснивају, али и да укаже на значај пословне културе, као акцелератора унапређења пословних процеса. У раду се истичу карактеристике културе пословне изврсности, у својству поборника имплементације принципа пословне изврсности и методологије за унапређење пословних процеса. С обзиром да се претпоставља да пословна култура у предузећима у Србија нема карактеристике потребне за подршку имплементацији модела пословне изврсности, у раду се, на основу резултата истраживања, сугеришу препоруке за трансформацију пословне културе и промовише комуникација, као кључни фактор ове трансформације.

Кључне речи:  пословна изврсност; процеси; унапређење; пословна култура; комуникација; предузећа у Срибји; приватизација.

ПДФ датотека чланка: ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ