ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 6, 63-78

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА


Бојан Крстић, Милош Николић

Резиме:  Интелектуална својина је витални стратегијски ресурс у технолошки интензивним предузећима. Ефективно управљање интелектуалном својином је кључно за њихову конкурентност. У раду се посебна пажња поклања конкурентским стратегијама портфолија интелектуалне својине – патената, заштитног знака/марке и ауторских права.

Кључне речи:  интелектуална својина; конкурентност; стратегија

ПДФ датотека чланка: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА