ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (2) 5, 243-257

MODELOVANjE RAZVOJA DOBROVOLjNOG PENZIONOG FONDA KORISTEĆI MATEMATIČKI MODEL APROKSIMACIJE POMOĆU LAGRANŽOVOG INTERPOLACIONOG POLINOMA


Ivan Radojković, Branislav Ranđelović, Ivana Ilić

Rezime:  Uvođenje privatnih penzionih fondova je osnova reforme penzionog sistema u Srbiji. Privatni penzioni fondovi u Srbiji su bazirani na dobrovoljnosti. Stoga se funkcionisanje privatnih penzionih fondova sprovodi kroz tri uzajamno isprepletana procesa: plaćanje u privatni penzioni fond, investiranje raspoloživih sredstava i programirane isplate – penzije. Stabilnost dobrovoljnih penzijskih fondova i predvidiljvost isplata dovode do kvalitetnog investicijskog portfolija i dugoročno sigurne koristi od investiranja. U ovom radu primenjujemo dobro poznat aproksimaconi metod Lagranžove polinomijalne interpolacije. Koristimo ga da bismo pronašli odgovarajući matematički model za predviđanje broja članova fonda u odnosu na veličinu prosečne plate u Srbiji. Ovo izračunavanje je bazirano na podacima (prosečna plata i broj članova fonda) u poslednjih pet godina, tj. za period 2015-2019. Mi precizno određujemo matematičku formulu, onda poredimo rezultate i predviđanja dobijena pomoću te formule i pomoću formule iz jednog od naših ranijih radova. Dati su i odgovarajući zaključci.

Ključne reči:  penzioni sistem; dobrovoljni penzioni fond; matematički model; Lagranžova interpolacija

ПДФ датотека чланка: MODELOVANjE RAZVOJA DOBROVOLjNOG PENZIONOG FONDA KORISTEĆI MATEMATIČKI MODEL APROKSIMACIJE POMOĆU LAGRANŽOVOG INTERPOLACIONOG POLINOMA